معرفی شهردار


 


محمد رضا سفیدی

سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی عمران-عمران  (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  )

فوق لیسانس  مهندسی عمران (دانشگاه تبریز)

دانشجوی دکترای عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 


سوابق کاری واجرایی:

مدیر واحد صنعت آب شهرداری تبریز

ناظر پروژه طرح های عمرانی در منطقه 1 شهرداری تبریز

ناظر عالی پروژه های عمرانی مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز

عضو شورای تامین آب سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری تبریز و دبیر کمیته آب و تاسیسات زیر بنایی
 

سوابق حرفه ای و پژو هشی :

تز ارشد : بهینه سازی شبکه آب خام برای توسعه فضای سبز به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه در محیط GIS

طرح پژوهشی: شناسایی زمینه های بهبود عملکرد وارائه راهکارهای علمی جهت ارتقاء بهره وری در سطح شرکت بارویکرد کاهش آن بدون درآمد

تحلیل نارساییهای موجود ونقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روش SWOT : اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز شهر تبریز-1392- تبریز

مدلسازی شبکه توزیع آب خام برای توسعه پایدار فضای سبز به کمک شبیه سازی هیدرولیکی ، الگوریتم ژنتیک چند هدفه و تئوری بازیها ،‌ سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ، 1391 – ساری

محاسبه آب بدون در آمد وانتخاب بهترین روش کاهش آن با استفاده تصمیم گیری گروهی ـ مطالعه موردی – مجله آب و فاضلاب