تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1399
کد 100

بازدید

بازدید شهردار و معاونین از روند عملیات اجرایی پروژه میدان ولایت و سوله مدیریت بحران شهرداری باسمنج
بازدید شهردار و معاونین از روند عملیات اجرایی پروژه میدان ولایت و سوله مدیریت بحران شهرداری باسمنج
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 12 خرداد 1399
  • ساعت 15