تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399
کد 105

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) 99/3/9

‍ شهرداری باسمنج در نظر دارد برابر دستور شماره 8484 مورخه 11-12-98 امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) در محدوده شهر باسمنج را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید .
آگهی مناقصه عمومی مرحله اول

‍ شهرداری باسمنج در نظر دارد برابر دستور شماره 8484 مورخه 11-12-98 امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) در محدوده شهر باسمنج را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید .

۱-  مناقصه گران دارای صلاحیت پیمانکاری از اداره کار و امور اجتماعی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
۲- مبلغ براورد اولیه ۲۵٫۴۷۶٫۵۰۳٫۵۰۰ ريال
۳- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (تضمین فرآیند ارجاع کار)  ۱٫۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۴- ضمانت بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 7001240 نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران بنام شهرداری باسمنج
۵- فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۹ تا آخر وقت اداری مورخه ۹۹/۰۳/۲۷ روز سه شنبه بصورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز مبلغ 500.000 ريال (غیر قابل استرداد) در وجه شهرداری باسمنج به حساب شماره 7001230 نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران تحویل می گردد. 
۶- محل فروش اسناد مناقصه در شهرداری باسمنج روبروی 35 متری خیابان امام علی (ع) امور قراردادهای شهرداری باسمنج
۷- پیشنهاد بایستی تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۳/۲۷ به دبیرخانه شهرداری باسمنج تحویل گردد و پیشنهادات ارائه شده می بایست به مدت سه ماه معتبر باشد .
۸- پیشنهادات واصله رأس ساعت 15 روز پنجشنبه مورخه ۹۹/۰۳/۲۹ در محل ساختمان شهرداری باسمنج بازگشایی و بررسی خواهد شد.
۹- سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۰- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری باسمنج خیابان امام علی (ع) روبروی میدان ولایت مراجعه و یا با تلفن 36342082 تماس حاصل نمایند .
۱۱- لازم به ذکر است تاریخ اجرای عملیات فوق از تاریخ ۹۹/۴/۱ به مدت یک سال شمسی می باشد .

چاپ آگهی مرحله اول (نوبت اول )  مورخ    ۹۹/۳/۹
چاپ آگهی مرحله اول (نوبت دوم )  مورخ   ۹۹/۳/۱۷

 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 22 خرداد 1399
  • ساعت 15