تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399
کد 106

بازدید گسترده اعضای شورای شهر و شهردار باسمنج از پروژه های عمرانی

میدان ولایت-ساختمان فرهنگسرا- سوله مدیریت بحران-پارک خانواده و ...
بازدید گسترده اعضای شورای شهر و شهردار باسمنج از پروژه های عمرانی(میدان ولایت-ساختمان فرهنگسرا- سوله مدیریت بحران-پارک خانواده و ...) 
در این بازدید تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی تاکید گردیده و از تلاشهای کلیه پرسنل خدوم شهرداری در حوزه های مختلف قدردانی گردید.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 22 خرداد 1399
  • ساعت 20