تاریخ : سه شنبه 6 شهريور 1397
کد 24
شهرداری باسمنج در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسلامی شهر باسمنج عرصه دو بلوک از پارک شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط جه احداث و راه اندازی شهربازی بصورت به اجاره واگذار نماید. علاقمندان جهت دانلود شرایط مزایده به لینک زیر مراجعه نمایند 

شرایط مزایده عرصه جهت احداث و راه اندازی شهربازی در پارک شهر باسمنج