تاریخ : سه شنبه 10 مهر 1397
کد 28
شهرداری باسمنج در نظر دارد تهیه و نصب تابلوهای معابر سطح شهر باسمنج را از طریق مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در برگ برآورد اولیه به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید . علاقمندان می توانند جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه و برگ برآورد اولیه به لینک زیر مراجعه نمایند .


دانلود و دریافت شرایط شرکت در مناقصه ، برگ پیشنهاد قیمت و برگ برآورد اولیه مناقصه تهیه و نصب تابلوهای معابر سطح شهر باسمنج