تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 29

اگهی مزایده عمومی پارکبان (پارک حاشیه) مورخه 97/09/21

شهرداری باسمنج در نظر دارد ضلع جنوبی خیابان امام (ره) باسمنج را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 51 مورخه 97/07/15 شورای اسلامی شهر باسمنج در مسیر ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) از مقابل درمانگاه باسمنج تا 200 متر مانده به اخر خیابان امام (ره) بعنوان پارک حاشیه (پارکبان) به قیمت کارشناسی 30.000.000 ریال بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی بصورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید

دانلود آگهی مزایده عمومی پارکبان مورخه 97/09/21
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 29 آذر 1397
  • ساعت 09