تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 30
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 35 مورخه 97/03/09 شورای اسلامی شهر باسمنج دو بلوک از پارک شهر شهرداری را جهت استقرار دستگاههای شهربازی و همچنین اجاره بوفه در پارک شهر باسمنج را از طریق آگهی مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار نماید ...


دانلود آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر به صورت اجاره