تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 30

آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج مورخه 97/09/20

آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر شهرداری بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج و اجاره بوفه
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 35 مورخه 97/03/09 شورای اسلامی شهر باسمنج دو بلوک از پارک شهر شهرداری را جهت استقرار دستگاههای شهربازی و همچنین اجاره بوفه در پارک شهر باسمنج را از طریق آگهی مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار نماید ...


دانلود آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر به صورت اجاره 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 29 آذر 1397
  • ساعت 11