تاریخ : چهارشنبه 19 دي 1397
کد 31
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 55 مورخه 97/08/20 شورای محترم اسلامی شهر باسمنج ، خدمات شهری  در سال 97 ، تنظیف و لایروبی و جمع آوری زباله و حمل آشغال و نگهداری فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر باسمنج را برآورد اولیه به مبلغ 27.016.042.750 ریال (بیست و هفت میلیارد و شانزده میلیون و چهل و دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال )را بصورت حجمی از طریق شرکتهای خدماتی با برگزاری تشریفات مناقصه تا تاریخ 97/11/04 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
شرکت های علاقمند می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه شهرداری باسمنج مراجعه و پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز مورخه 97/11/04 به دبیرخانه شهرداری باسمنج تحویل نمایند .