تاریخ : يکشنبه 23 دي 1397
کد 33
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 35 مورخه 97/03/09 شورای محترم اسلامی شهر باسمنج دو عرصه بلوک از پارک شهر شهرداری باسمنج را به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 4500000 ریال برای محل استقرار دستگاههای شهربازی و مبلغ 5000000 ریال برای محل بوفه بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت احداث و راه اندازی شهربازی بصورت اجاره واگذار نماید.  علاقمندان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد شرکت در مزایده را از طریق لینک های زیر دریافت نمایند و بصورت حضوری به دبیرخانه شهرداری باسمنج به آدرس : باسمنج - میدان ولایت - شهرداری باسمنج مراجعه نمایند .

آگهی مزایده

شرایط مزایده

برگ ارائه قیمت