تاریخ : يکشنبه 23 دي 1397
کد 33

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -دو بلوک پارک شهر مورخه 97/10/19

شهرداری باسمنج در نظر دارد دو عرصه بلوک از پارک شهر باسمنج را جهت استقرار دستگاههای شهربازی بصورت ماهانه به اجاره واگذار نماید
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 35 مورخه 97/03/09 شورای محترم اسلامی شهر باسمنج دو عرصه بلوک از پارک شهر شهرداری باسمنج را به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 4500000 ریال برای محل استقرار دستگاههای شهربازی و مبلغ 5000000 ریال برای محل بوفه بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت احداث و راه اندازی شهربازی بصورت اجاره واگذار نماید.  علاقمندان جهت شرکت در مزایده می توانند اسناد شرکت در مزایده را از طریق لینک های زیر دریافت نمایند و بصورت حضوری به دبیرخانه شهرداری باسمنج به آدرس : باسمنج - میدان ولایت - شهرداری باسمنج مراجعه نمایند .

آگهی مزایده

شرایط مزایده

برگ ارائه قیمت
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 23 دي 1397
  • ساعت 09