تاریخ : يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
کد 38
سرپرست شهرداری باسمنج انتخاب و معرفی شد
مهندس علی حسین پور بعنوان سرپرست شهرداری باسمنج معرفی شدند
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج