تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398
کد 42

نشست صمیمی جناب آقای دکتر سفیدی شهردار باسمنج با نیروهای خدمات شهری و اجرائی و آتش نشانی در حسینیه گلزار شهدای شهر باسمنج 

در این دیدار که جمعی از مسئولین ، کارکنان و نیروهای خدوم و زحمتکش خدمات شهری و آتش نشانی حضور داشتند ، آقای سفیدی با احوالپرسی و خوش و بش و آشنایی بیشتر با نیروهای خدمات ، با اشاره به وظیفه حساس و دشوار نیروهای آن واحد ها در هر شهر و دیار و اینکه در هر شهرداری بازوهای اصلی آن ، نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی است با مسائل و مشکلات آنان به وضعیت قراردادهای نیروها ، خصوصاً نیروهای شرکتی اشاره کرده و با اذعان اینکه باید نیروهای خدمات و آتش‌نشانی هیچ دغدغه ای حداقل در این مورد نداشته باشند به مسئولین امر یادآور شدند که در اسرع وقت و در کمترین زمان رسیدگی و نتیجه امر را به ایشان گزارش نمایند . همچنین آقای دکتر سفیدی با یادآوری خدمات صادقانه و شبانه‌روزی نیروها ، آنان را نماد و سمبل ایثار ، صداقت و پاکی و پاکیزگی عنوان کرده و تأکید نمودند که تا حد امکان نباید حتی یک نفر از نیروهای خدوم شهرداری در مسائل و موارد یاد شده مشکلی داشته باشد .
بعد از پایان این دیدار صمیمی ، آقای دکتر سفیدی شهردار و مسئولین به همراه نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی با نثار فاتحه ای به ارواح طیبه و طاهره شهداء ، و با آرزوی توفیق و سلامتی برای همه کارکنان و نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی شهرداری و خانواده آنان جلسه را ترک نمودند .

روابط عمومی شورای شهر و شهرداری باسمنج