تاریخ : شنبه 2 آذر 1398
کد 48
بازدید از مدرسه ثامن الائمه شهر باسمنج :

بازدید دکتر سفیدی شهردار شهر باسمنج و حاج آقا پیراسته عضو شورای اسلامی شهر و برخی از مسئولین شهرداری باسمنج که به مناسبت المپیاد ورزشی داخل مدارس در مدرسه ثامن الائمه شهر باسمنج ترتیب داده شده بود حضور یافته و با نشست صمیمی با دانش آموزان و مدیر و انجمن اولیاء و مربیان از نزدیک با مشکلات مدرسه آشنا شدند . 
شهردار شهر باسمنج در این نشست دانش آموزان را به ورزش و فعالیت و نظم و انضباط و موفقیت در درس و علم آموزی سفارش نمودند .
در ادامه با اهداء جوایز از طرف شهرداری به چهل و یک نفر از دانش آموزان برگزیده ، از آنان تجلیل گردید .