تاریخ : شنبه 2 آذر 1398
کد 50
جلسه دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و دکتر سفیدی شهردار و جمعی از معاونین و مسئولین شهرداری در مسجد گلزار شهر باسمنج


دیدار مردمی دکتر سفیدی شهردار و جمعی از معاونین و مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شسهر باسمنج در مسجد گلزار شهر باسمنج برگزار گردید .
در این دیدار که برای رسیدگی به مسائل و مشکلات اهالی باسمنج و حومه تشکیل شده بود ، مردم از نزدیک با نتخبین شهر و شهردار و برخی مسئولین شهری دیدار و مشکلاتشان را با آنان در میان گذاشتند .
در این دیدار دکتر سفیدی شهردار باسمنج با تأکید بر رسیدگی هر چه بهتر و سریعتر به امورات شهری مردم و تکریم ارباب رجوع در حد مطلوب و خوش رفتاری مسئولین شهرداری با مراجعین ، مردم را ولی نعمت مسئولین دانستند و از خداوند باری تعالی صمیمیت و همدلی اعضای شورای شهر و شهرداری را مسئلت نمودند .