تاریخ : يکشنبه 3 آذر 1398
کد 51
بازدید دکتر سفیدی شهردار و برخی از مسئولین شهرداری باسمنج از وضعیت خدمات دهی جایگاه  CNG شهرداری و کارکنان و نیروهای زحمتکش آن جایگاه ، بر تکریم ارباب رجوع و خدمات دهی هر چه بهتر به مردم ، از آنان تقدیر و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا و برای از بین بردن و یا به حداقل رساندن مشکلات نیروها و کارکنان جایگاه تأکید نمودند .