تاریخ : يکشنبه 3 آذر 1398
کد 52
آغاز کودپاشی در فضای سبز سطح شهر با وارد شدن به فصل سرما و کاشت بعضی از گلهای پائیزی در فضای سبز شهر ، با دستور دکتر سفیدی شهردار شهر باسمنج توسط نیروهای خدوم و زحمتکش واحد خدمات شهری و اجرائی استارت زده شد .
شهردار شهر باسمنج طی بازدید از کارکرد نیروهای خدماتی ، از زحمات شبانه روزی آنان تقدیر و بر حفظ و نگهداری فضاهای سبز در سطح شهر تأکید نمودند .