تاریخ : پنجشنبه 12 دي 1398
کد 59

مناقصه عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج مورخه 98/10/07

عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 76 مورخه 97/12/27 شورای اسلامی شهر باسمنج از محل اعتبارات داخلی ، عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج را به مبلغ 5.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه بندی حداقل 5 در رشته ابنیه واگذار نماید . علاقمندان جهت شرکت در مناقصه فوق برای دریافت اسناد مناقصه از لینک های زیر اقدام نمایند آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت های اول و دوم - به شماره 6644 مورخه 03-10-98)   

اسناد مناقصه میدان ولایت شهر باسمنج - بشماره 6660

اسناد مناقصه میدان ولایت - پیوست یک و دو

شرایط خصوصی مناقصات اجرای جدول ، کف سازی بتنی و بهسازی میدان ولایت
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 12 دي 1398
  • ساعت 12