تاریخ : پنجشنبه 12 دي 1398
کد 60

مناقصه عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج به شماره 6803 مورخه 98/10/10

عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 76 مورخه 97/12/27 و شماره 110 مورخه 98/08/26 شورای اسلامی شهر باسمنج از محل اعتبارات داخلی ، عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج را به مبلغ 23.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط دارای رتبه بندی حداقل پایه 4 در رشته ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی واگذار نماید . علاقمندان جهت شرکت در مناقصه فوق برای دریافت اسناد مناقصه از لینک های زیر اقدام نمایند 


آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت های اول دوم ) به شماره 6803 مورخه 1398/10/10 

اسناد مناقصه فرهنگ سرا- 6830 مورخه 11-10-98

اسناد مناقصه فرهنگسرا - پیوست یک و دو و سه

شرایط خصوصی مناقصه فرهنگ سرای باسمنج
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 12 دي 1398
  • ساعت 15