تاریخ : يکشنبه 10 فروردين 1399
کد 62

طرح غربالگری و ممانعت از تردد وسائط نقلیه غیر بومی در ورودی شهر باسمنج

بازدید فرماندار شهرستان تبریز و بخشدار بخش مرکزی و شورای شهر و شهردار از طرح غربالگری و ممانعت از تردد وسائط نقلیه غیر بومی در ورودی شهر باسمنج
بازدید مهندس مهدوی فرماندار شهرستان تبریز و بخشدار بخش مرکزی و شورای شهر و شهردار از طرح غربالگری و ممانعت از تردد وسائط نقلیه غیر بومی در ورودی شهر باسمنج که به منظور کنترل شیوع و ممانعت از گسترش ویروس کورنا انجام می گردد . لازم به ذکر این که از امروز جمعه ۸ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی از ورود خودروهای غیر بومی به شهر باسمنج جلوگیری بعمل می آید.  
                 
                                                                                                                     روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج


                                                                             
                       

                             
                        

                            
                        


                         
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 10 فروردين 1399
  • ساعت 14