تاریخ : يکشنبه 10 فروردين 1399
کد 64

برگزاری جلسه ستاد مقابله با ویروس کورنا

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و دبیر ستاد مدافعان حریم سلامت و مردم خودجوش شهر باسمنج برگزار گردید
جلسه ستاد مردمی مقابله با ویروس کرونا با حضور رییس و اعضای شورای شهر و شهردار و دبیر ستاد مدافعان حریم سلامت شهر باسمنج و مردم خود جوش شهر و هیات حسینی و دارالقران ها و ورزشکاران باستانی در ساختمان شهرداری برگزار و تصمیماتی و درخصوص ستاد و عوامل اجرایی و پشتیبانی از سوی شهرداری باسمنج اقدام شد .

                                                                                                                                  روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج 

   • نوشته شده
  • در يکشنبه 10 فروردين 1399
  • ساعت 11