تاریخ : دوشنبه 11 فروردين 1399
کد 65

طرح غربالگری و تب سنجی مبادی ورودی شهر باسمنج

بازدید دکتر سفیدی شهردار باسمنج از اجرای طرح غربالگری و تب سنجی مبادی ورودی شهر باسمنج
 برای مقابله با ویروس کرونا، شهرداری باسمنج با همکاری راهنمایی و رانندگی شهر باسمنج اقدام به طرح غربالگری و تب سنجی مبادی ورودی شهر باسمنج نمود . دکتر سفیدی شهردار باسمنج و معاونین با حضور و نظارت بر اجرای طرح تب سنجی و غربالگری از مبادی ورودی شهر بازدید نمودند .


                                                                                                                                روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج

 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 11 فروردين 1399
  • ساعت 12