تاریخ : دوشنبه 25 فروردين 1399
کد 70

بازدید از روند پیشرفت پروژه های عمرانی

بازید نایب رییس شورای اسلامی شهر و شهردار باسمنج به همراه معاونین از پروژه های عمرانی
 گزارش تصویری و بازدید از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری باسمنج
                         🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
🔹️ به گزارش روابط عمومی شهرداری باسمنج ، نایب رییس شورای اسلامی شهر و شهردار باسمنج به همراه معاونین از پروژه های عمرانی میدان ولایت، پارک خانواده ، سوله مدیریت بحران، باکس گذاری عسگردره سی ، لوله گذاری عسگردره سی بازدید کردند.
                    
                                                                                                                                       روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج

میدان ولایت :پارک خانواده :احداث سوله مدیریت بحران در آتش نشانی :

لوله گذاری عسگر دره سی :

باکس گذاری عسگر دره سی :
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 25 فروردين 1399
  • ساعت 02