تاریخ : پنجشنبه 28 فروردين 1399
کد 71

مزایده عمومی پارکینگ شهرداری باسمنج شماره 340 مورخه 19-01-99

شهرداری باسمنج
شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 33-5 مورخه 99/01/24 شورای اسلامی محترم شهر باسمنج یک قطعه پارکینگ ساختمان قدیم شهرداری و مسیر ضلع جنوبی خیابان امام (ره) از مقابل درمانگاه باسمنج تا 200 متر مانده به آخر خیابان امام (ره) (پل ستارخان) خود را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی (بصورت اجاره) واگذار نماید ،  علاقمندان جهت شرکت در مزایده از لینک های زیر می توانند اسناد مربوطه را دریافت نمایند . ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور مالی شهرداری باسمنج مراجعه فرمایید .آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم)

شرایط شرکت در مزایده عمومی پارکینگ شهرداری باسمنج

برگ ارائه پیشنهاد قیمت

 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 28 فروردين 1399
  • ساعت 07