تاریخ : يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
کد 77

باسمنج در مسیر آبادانی و پیشرفت

ادامه تملک و مسیر گشایی خیابان امام حسین (ع) قیه لوق با جدیت تمام توسط شهرداری باسمنج در حال اجرا می باشد

((باسمنج در مسیر آبادانی و پیشرفت))
                        🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
ادامه تملک و مسیر گشایی خیابان امام حسین (ع) قیه لوق با جدیت تمام توسط شهرداری باسمنج در حال اجرا می باشد
                        🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج

   • نوشته شده
  • در يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
  • ساعت 20