تاریخ : دوشنبه 15 ارديبهشت 1399
کد 78

بازدید از روند پیشرفت عملیات باکس گذاری عسگر دره سی

دکتر سفیدی شهردار باسمنج به همراه معاونین از عملیات باکس گذاری عسگر دره سی بازدید کردند

🔹️ گزارش تصویری و بازدید از روند پیشرفت عملیات باکس گذاری عسگر دره سی
                         🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
🔹️ دکتر سفیدی شهردار باسمنج به همراه معاونین از عملیات باکس گذاری عسگردره سی بازدید کردند.
                         🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج

  

 

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 15 ارديبهشت 1399
  • ساعت 00