تاریخ : شنبه 27 ارديبهشت 1399
کد 88
پیرامون موضوع : گزارش درمورد مسائل جاری شهر 
با حضور ریاست محترم شورای شهر و شهردار باسمنج در صفحه اینستاگرامی شهردار باسمنج به آدرس www.instagram.com/dr_sefidi_basmenj روز یکشنبه 99/2/28 ساعت 12 شب