تاریخ : دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
کد 90

در راستای دستورالعمل مدیریت بحران استان ، شهرداری باسمنج نسبت به تهیه و خریداری یکدستگاه دیزل ژنراتور (مولد برق) به منظور اطمینان از در دسترس نیروی برق در صورت قطع جریان که یکی از اصلی ترین دغدغه های شهردار باسمنج بوده و این دستگاه تهیه و در محوطه ساختمان شهرداری نصب شده است.
                       🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
 به گزارش روابط عمومی: برای پوشش قسمتی از شهر یکدستگاه دیزل ژنراتور (مولد برق) تهیه شده و قابلیت جابه‌جایی به نقاط مختلف شهر و نیز در سوله مدیریت بحران را دارند.