آرشیو آرشیومناقصات

مناقصه عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج به شماره 6803 مورخه 98/10/10

(69)

عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج

پنجشنبه 12 دي 1398

مناقصه عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج مورخه 98/10/07

(66)

عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج

پنجشنبه 12 دي 1398

آگهی مناقصه مرحله اول (نوبت های اول و دوم) - اجرای فاز یک تأسیسات برقی و مکانیکی فرهنگسرای شهر باسمنج مورخه 97/10/19

(61)

شهرداری باسمنج در نظر دارد پروژه فاز یک تأسیسات برقی و مکانیکی فرهنگسرای شهر باسمنج را به مبلغ 10.000.000.000 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه بندی در رشته تأسیسات ساختمانی از معاونت مدریت و برنامه ریزی واگذار نماید

يکشنبه 23 دي 1397

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -دو بلوک پارک شهر مورخه 97/10/19

(47)

شهرداری باسمنج در نظر دارد دو عرصه بلوک از پارک شهر باسمنج را جهت استقرار دستگاههای شهربازی بصورت ماهانه به اجاره واگذار نماید

يکشنبه 23 دي 1397

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت اول و دوم) در خصوص واگذاری خدمات شهری در سال 97

(69)

شهرداری باسمنج در نظر دارد خدمات شهری ، تنظیف و لایروبی و جمع آوری زباله و حمل آشغال و نگهداری فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر باسمنج را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

چهارشنبه 19 دي 1397

آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج مورخه 97/09/20

(45)

آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر شهرداری بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج و اجاره بوفه

پنجشنبه 29 آذر 1397

اگهی مزایده عمومی پارکبان (پارک حاشیه) مورخه 97/09/21

(63)

شهرداری باسمنج در نظر دارد ضلع جنوبی خیابان امام (ره) باسمنج را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید

پنجشنبه 29 آذر 1397

شرایط شرکت در مناقصه عمومی پروژه تهیه و نصب تابلوهای معابر سطح شهر باسمنج - 08-07-97

(87)

شهرداری باسمنج در نظر دارد تهیه و نصب تابلوهای معابر سطح شهر باسمنج را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 10 مهر 1397

آگهی مناقصه عمومی تکمیل نمای گلزار شهدای شهر باسمنج مورخه 97/05/29

(99)

شهرداری باسمنج در نظر دارد تکمیل نمای گلزار شهدای شهر باسمنج را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397

شرایط مناقصه عمومی عملیات پروژه نام گذاری معابر سطح شهر مورخه 97/05/25

(93)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی عملیات پروژه نام گذاری معابر سطح شهر را طریق مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397