آرشیو آرشیومناقصات

شرایط شرکت در مناقصه عمومی پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری مورخه 97/05/07

(51)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی عملیات پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری باسمنج به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

سه شنبه 6 شهريور 1397

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری و تکمیل نمای گلزار شهدای باسمنج

(51)

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری و تکمیل نمای گلزار شهدای باسمنج

سه شنبه 23 مرداد 1397

مزایده عمومی اجاره پارکینگ شهرداری باسمنج [02-04-1397 جدید]

(94)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از طریق مزایده عمومی پارکینگ عمومی شهرداری باسمنج به آدرس باسمنج - خیابان امام خمینی (ره) - محل سابق ساختمان شهرداری ، را بصورت اجاره واگذار نماید .

شنبه 2 تير 1397

مزایده عمومی پارکینگ شهرداری واقع در محل ساختمان قدیم شهرداری باسمنج

(151)

شهرداری باسمنج در نظر دارد یک قطعه پارکینگ واقع در محل قدیم ساختمان شهرداری را از طریق مزایده عمومی بصورت یکسال شمسی واگذار نماید

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397

مزایده فروش سه دستگاه خودرو سنگین

(334)

شهرداری باسمنج در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده سه دستگاه خودرو سنگین را به فروش برساند

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397

مزایده جایگاه CNG شهرداری باسمنج

(403)

شهرداری باسمنج در نظر دارد نسبت به واگذاری جایگاه CNG خود بصورت اجاره به مدت یکسال شمسی اقدام نماید

پنجشنبه 17 اسفند 1396