آرشیو مناقصات

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت های اول و دوم) - فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت های اول و دوم) - فروش قطعه زمین مسکونی و تجاری

(129)

شهرداری باسمنج در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری را بفروش برساند

پنجشنبه 10 مهر 1399
آگهی مناقصه عمومی امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) 06-02-99

آگهی مناقصه عمومی امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) 06-02-99

(117)

شهرداری باسمنج امور خدمات شهری (تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز) را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار می نماید

يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
مزایده عمومی پارکینگ شهرداری باسمنج شماره 340 مورخه 19-01-99

مزایده عمومی پارکینگ شهرداری باسمنج شماره 340 مورخه 19-01-99

(89)

شهرداری باسمنج

پنجشنبه 28 فروردين 1399
مناقصه عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج به شماره 6803 مورخه 98/10/10

مناقصه عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج به شماره 6803 مورخه 98/10/10

(160)

عملیات اجرایی ساختمان فرهنگسرای شهر باسمنج

پنجشنبه 12 دي 1398
مناقصه عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج مورخه 98/10/07

مناقصه عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج مورخه 98/10/07

(148)

عملیات اجرایی میدان ولایت شهر باسمنج

پنجشنبه 12 دي 1398
آگهی مناقصه مرحله اول (نوبت های اول و دوم) - اجرای فاز یک تأسیسات برقی و مکانیکی فرهنگسرای شهر باسمنج مورخه 97/10/19

آگهی مناقصه مرحله اول (نوبت های اول و دوم) - اجرای فاز یک تأسیسات برقی و مکانیکی فرهنگسرای شهر باسمنج مورخه 97/10/19

(110)

شهرداری باسمنج در نظر دارد پروژه فاز یک تأسیسات برقی و مکانیکی فرهنگسرای شهر باسمنج را به مبلغ 10.000.000.000 ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه بندی در رشته تأسیسات ساختمانی از معاونت مدریت و برنامه ریزی واگذار نماید

يکشنبه 23 دي 1397
آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -دو بلوک پارک شهر مورخه 97/10/19

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -دو بلوک پارک شهر مورخه 97/10/19

(129)

شهرداری باسمنج در نظر دارد دو عرصه بلوک از پارک شهر باسمنج را جهت استقرار دستگاههای شهربازی بصورت ماهانه به اجاره واگذار نماید

يکشنبه 23 دي 1397
آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت اول و دوم) در خصوص واگذاری خدمات شهری در سال 97

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت اول و دوم) در خصوص واگذاری خدمات شهری در سال 97

(153)

شهرداری باسمنج در نظر دارد خدمات شهری ، تنظیف و لایروبی و جمع آوری زباله و حمل آشغال و نگهداری فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر باسمنج را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

چهارشنبه 19 دي 1397
آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج مورخه 97/09/20

آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج مورخه 97/09/20

(94)

آگهی مزایده عمومی واگذاری دو بلوک از پارک شهر شهرداری بصورت اجاره جهت استقرار دستگاههای شهربازی در پارک شهر باسمنج و اجاره بوفه

پنجشنبه 29 آذر 1397
اگهی مزایده عمومی پارکبان (پارک حاشیه) مورخه 97/09/21

اگهی مزایده عمومی پارکبان (پارک حاشیه) مورخه 97/09/21

(135)

شهرداری باسمنج در نظر دارد ضلع جنوبی خیابان امام (ره) باسمنج را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید

پنجشنبه 29 آذر 1397